Oturumları Seyretmek için Konu Başlığının Üzerine Tıklayınız.

13:20 – 14:40Moderatör: Murat Turgay
13:20 – 14:00Açılış Konuşması Murat Turgay / Konferans – Vedat Hamuryudan
14:00 – 14:20Romatolojik Hastalıklarda Göz Bulguları Nelerdir? – Nilüfer Yalçındağ
14:20 – 14:40İnflamatuar Miyozitlerde Tanıdaki Zorluklar ve Dirençli Vakalarda Kortikosteroid Dışı Tedavi Ajanları Nelerdir? – Berivan Bitik
14:40 – 15:00KAHVE ARASI
15:00 – 16:20Moderatör: Gülay Kınıklı
15:00 – 15:20SSS Vaskülitinin Tanımı ve Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalı? – Hakan Emmungil
15:20 – 15:40RA Tedavisindeki Yenilikler Nelerdir? – Taşkın Şentürk
15:40 – 16:00RA’ da Kardiovasküler Risk ve Mortaliteyi Etkileyen Komorbid Durumlar Nelerdir? – Şükran Erten
16:00 – 16:20Romatoloji Pratiğinde Tromboza Yaklaşım ve Hasta Takip Esasları Nasıl Olmalı? – Abdurrahman Tufan
16:20 – 16:40KAHVE ARASI
16:40 – 18:00Moderatör: Şule Apraş Bilgen
16:40 – 17:00Lupus Antikoagulanı ve Antikardiolipin Antikorları Kimlerde Sorgulanmalı ve Nasıl Yorumlanmalı? – Bahar Artım Esen
17:00 – 17:20Romatolojik Hastalıklarda Aşılama: Ne Zaman Yapılmalı? – Metin Özgen
17:20 – 17:40ANCA İlişkili Vaskülitlerde Yeni Tedavi Esasları ve İdame Tedavisindeki Görüşler Nasıl Olmalı? – Fatma Alibaz Öner
17:40 – 18:00SSc Hastalarında Akciğer Tutulumunun Tanı ve Tedavi Takibi Nasıl Olmalıdır? – Cemal Bes
18:00 – 18:20KAHVE ARASI
18:20 – 19:40Moderatör: Eftal Yücel
18:20 – 18:40Enteropatik Artropatiler: Eklem ve Eklem Dışı Bulguları Nelerdir? Tedavideki Ajanların Seçimi Nasıl Olmalıdır? – Orhan Küçükşahin
18:40 – 19:00Fibromiyalji Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Var Mı? – Ayşen Akıncı
19:00 – 19:20Romatizmal Hastalıklarda Alveolar Hemoraji: Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalı? – Ediz Dalkılıç
19:20 – 19:40OA Tedavisindeki Yeni Gelişmeler Nelerdir? – Berna Göker