Roche Grubu, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla 1896 yılında kuruldu. Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketi olan Roche; onkoloji, hematoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve sinir bilimi alanlarında çığır açan ilaçlar geliştirmenin yanı sıra, kendini sağlık hizmeti standartlarını iyileştirmeye adamıştır. 

Roche İlaç, geleceğe yönelik inovatif yaklaşımıyla tıbbi çözümleri insanların hizmetine hemen sunmanın gereğine inanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda vizyonunu belirlemek üzere hem global hem de Türkiye stratejisiyle uyumlu şekilde hastaların hayatlarını iyileştirmeye yönelik tüm çalışanları ile birlikte bir yol haritası oluşturmuştur.